Kietlińska, J. (2016) „Odkrywanie krajobrazu Środkowego Nadodrza – sprawozdanie z projektu naukowo-badawczego”, In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, (10). doi: 10.34768/ig.vi10.222.