Szpaczyński, P. (2015) “O przyczynach upadku I Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Włodzimierza Bernackiego, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Arcana, Kraków 2011, ss. 430”, In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (9). doi: 10.34768/ig.vi9.198.