Szpaczyński, P. (2014) “Anna Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2010, ss. 429”, In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (8). doi: 10.34768/ig.vi8.180.