Wasilkiewicz, K. (2014) “Barbara Klassa, Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku, Eternum Wydawnictwo z Pracownią Humanistyczną, Zielona Góra 2012, ss. 206”, In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (8). doi: 10.34768/ig.vi8.179.