Szpaczyński, P. (2011) “Ryszard Szmydki, Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Lublin 2008, ss. 350”, In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (5). doi: 10.34768/ig.vi5.119.