Piasecki, A. (2009) “Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP”, In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (3). doi: 10.34768/ig.vi3.105.