Belzyt, Leszek. 2022. “Ludność Warszawy W świetle spisów Podatkowych Z I połowy XVII Wieku”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 16 (December), 115-34. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.370.