Humphries, Carl. 2020. “Tragedia I Granice Pesymizmu W starożytnej I współczesnej Realistycznej myśli Politycznej”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 14 (December), 223-35. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.287.