Kietlińska, Joanna. 2016. “Odkrywanie Krajobrazu Środkowego Nadodrza – Sprawozdanie Z Projektu Naukowo-Badawczego”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 10 (November). https://doi.org/10.34768/ig.vi10.222.