BELZYT, L. Ludność Warszawy w świetle spisów podatkowych z I połowy XVII wieku. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , n. 16, p. 115-134, 23 Dec. 2022.