SZPACZYŃSKI, P. Porównanie Zygmunta III „Wazy” z Ludwikiem I „Węgierskim” . In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, n. 14, p. 239-256, 21 grudz. 2020.