TURECZEK, M. Edukacja regionalna w dobie globalizacji. Problem budowania wspólnot lokalnych – wybrane aspekty . In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, n. 14, p. 161-173, 21 grudz. 2020.