KIETLIŃSKA, J. Odkrywanie krajobrazu Środkowego Nadodrza – sprawozdanie z projektu naukowo-badawczego. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , n. 10, 30 Nov. 2016.