WASILKIEWICZ, K. Barbara Klassa, Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku, Eternum Wydawnictwo z Pracownią Humanistyczną, Zielona Góra 2012, ss. 206. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , n. 8, 30 Nov. 2014.