SZPACZYŃSKI, P. Ryszard Szmydki, Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Lublin 2008, ss. 350. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , n. 5, 30 Nov. 2011.