PIASECKI, A. Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , n. 3, 30 Nov. 2009.