Belzyt, L. (2022). Ludność Warszawy w świetle spisów podatkowych z I połowy XVII wieku. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (16), 115-134. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.370