Humphries, C. (2020). Tragedia i granice pesymizmu w starożytnej i współczesnej realistycznej myśli politycznej. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (14), 223-235. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.287