Kietlińska, J. (2016). Odkrywanie krajobrazu Środkowego Nadodrza – sprawozdanie z projektu naukowo-badawczego. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (10). https://doi.org/10.34768/ig.vi10.222