Szpaczyński, P. (2014). Anna Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2010, ss. 429. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (8). https://doi.org/10.34768/ig.vi8.180