Szpaczyński, P. (2013). PORÓWNANIE ZYGMUNTA III Z WŁADYSŁAWEM II JAGIEŁŁĄ. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (7). https://doi.org/10.34768/ig.vi7.144