Szpaczyński, P. (2011). Ryszard Szmydki, Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Lublin 2008, ss. 350. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (5). https://doi.org/10.34768/ig.vi5.119