Piasecki, A. (2009). Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics , (3). https://doi.org/10.34768/ig.vi3.105