(1)
Smoluk, M. HUMANIZM A EDUKACJA DZIECI HENRYKA VIII. IG 2008.