(1)
Sargsyan, M. Henryka Jakubanisa (1879-1949) Kijowski Okres życia I twórczości Historycznofilozoficznej. IG 2024, 215-233.