(1)
Szpaczyński, P. Gdzie Jest król, Gdy Nie Ma Go W Zamku? Uwagi Do Itinerarium króla Zygmunta III. IG 2024, 251-271.