(1)
Belzyt, L. Ludność Warszawy W świetle spisów Podatkowych Z I połowy XVII Wieku. IG 2022, 115-134.