(1)
Szpaczyński, P. Porównanie Zygmunta III „Wazy” Z Ludwikiem I „Węgierskim” . IG 2020, 239-256.