(1)
Wojewódzki, I. Kampania 1814 Roku We Francji W świetle „Gazety Krakowskiej”. IG 2016.