(1)
Szpaczyński, P. O Przyczynach Upadku I Rzeczypospolitej. Na Marginesie książki Włodzimierza Bernackiego, Myśl Polityczna I Rzeczpospolitej, Arcana, Kraków 2011, Ss. 430. IG 2015.