(1)
Piasecki, A. Inicjatywa Obywatelska W Praktyce Politycznej III RP. IG 2009.