[1]
Belzyt, L. 2022. Ludność Warszawy w świetle spisów podatkowych z I połowy XVII wieku. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics . 16 (Dec. 2022), 115-134. DOI:https://doi.org/10.34768/ig.vi16.370.