[1]
Kietlińska, J. 2016. Odkrywanie krajobrazu Środkowego Nadodrza – sprawozdanie z projektu naukowo-badawczego. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics . 10 (Nov. 2016). DOI:https://doi.org/10.34768/ig.vi10.222.