[1]
Korczyńska, A. 2016. Rola i pozycja kobiety w staropolskich ekonomikach. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką. 10 (lis. 2016). DOI:https://doi.org/10.34768/ig.vi10.207.