[1]
Szpaczyński, P. 2015. O przyczynach upadku I Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Włodzimierza Bernackiego, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Arcana, Kraków 2011, ss. 430. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics . 9 (Nov. 2015). DOI:https://doi.org/10.34768/ig.vi9.198.