[1]
Szpaczyński, P. 2011. Ryszard Szmydki, Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Lublin 2008, ss. 350. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics . 5 (Nov. 2011). DOI:https://doi.org/10.34768/ig.vi5.119.